پشتیبانی سامانه : 34439637 041

info(At)aeo-azsh(Dot)ir : پست الکترونیک

برای استفاده بهینه از خدمات سایت از مرورگرهای یااستفاده نمایید

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
آدرس: تبریز، بلوار 29 بهمن، روبروی بیمارستان 29 بهمن، تلفن: 33321087 041 فکس: 33321075 041
Web Designer : R.NOBARI